Privacy verklaring

Privacyverklaring van HVR Show Equipment

HVR Show Equipment B.V. hecht belang aan de bescherming van uw privacy. De via deze website of anderszins van u verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en worden alleen gebruikt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.
Deze verklaring ziet op de verwerking van gegevens van klanten en prospects, voor marketingdoeleinden en het verwerken van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geeft weer hoe HVR Show Equipment B.V. uw persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en welke rechten u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt uitoefenen. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

1. Voor wie is deze privacyverklaring bedoeld?

Deze privacyverklaring is bedoeld voor alle personen van wie HVR Show Equipment B.V. persoonsgegevens verwerkt, te weten klanten en prospects van HVR Show Equipment B.V. en de personen die zich hebben ingeschreven voor nieuwsbrieven en uitnodigingen van HVR Show Equipment B.V..

2. Verkrijgen persoonsgegevens

HVR Show Equipment B.V. verkrijgt uw persoonsgegevens van uzelf. U verstrekt uw persoonsgegevens aan HVR Show Equipment B.V. voor de behandeling van uw zaken. U heeft uw persoonsgegevens ingevuld op een contact- of webformulier of u verstrekt uw contactgegevens via visitekaartjes tijdens kennismakingsgesprekken, evenementen, congressen, etc.

3. Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

1. voor de verkoop en dienstverlening;
2. verwerken van een sollicitatie;
3. verzenden van nieuwsbrieven (na aanmelding)

4. Cookies

Om bezoeken aan onze website te optimaliseren houden wij anonieme bezoekersstatistieken bij. Hiervoor worden cookies gebruikt. Daarnaast worden cookies gebruikt zodat u direct gebruik kunt maken van onze sociale media. U kunt in de instellingen aangeven of u deze cookies wilt toestaan. U hoeft dit slechts eenmalig aan te geven (totdat u uw tijdelijke bestanden wist).

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. De daarmee verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon en bevatten geen persoonsgegevens. Wij anonimiseren alle IP-adressen. Er zijn 3 soorten cookies:

 1. Noodzakelijke cookies
  Dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Een voorbeeld is de voorkeur die iemand aangeeft voor het wel of niet accepteren van cookies. Deze cookies worden niet gedeeld met derden.
 2. Analysecookies
  Deze worden gebruikt om de website en bijbehorende statistieken te analyseren, waardoor wij de website kunnen optimaliseren. Wij gebruiken hiervoor het hulpprogramma Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen.
 3. Social Media Plugins
  Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst, in ons geval door Facebook,Twitter, LinkedIn en YouTube (Google). Deze cookies maken het mogelijk berichten direct te delen op deze sociale media. Wij hebben geen invloed op hoe Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube (Google) omgaan met de verkregen informatie. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacy statements van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google. Als u contact met ons zoekt via sociale media bestaat de kans dat u onbedoeld, naast de informatie die u zelf verstrekt, ook andere gegevens met ons deelt. Wij ontvangen dan bijvoorbeeld uw naam, profiel en interesses. De gegevens die worden gedeeld zijn afhankelijk van de voorkeuren die u zelf hebt ingesteld. Wilt u meer informatie over welke gegevens wij ontvangen en over het aanpassen van uw instellingen? Kijk dan op de website en raadpleeg de privacy-policy van de sociale-media-aanbieder.

5. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment dat u HVR Show Equipment B.V. informeert dat u geen digitale berichten meer wenst te ontvangen en/of HVR Show Equipment B.V. stopt met het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor seminars, workshops, evenementen of andere digitale mailings.
Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien:

 • blijkt dat uw e-mailadres niet meer in gebruik is (bijvoorbeeld wanneer er foutmeldingen worden ontvangen);
 • uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en/of bewaard en u de toestemming intrekt;
 • het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te vervallen, bijvoorbeeld:
 • uw onderneming houdt op te bestaan;
 • in een periode van 3 jaar u geen contact heeft gehad met HVR Show Equipment B.V.;

6. Uw rechten

U heeft het recht om HVR Show Equipment B.V. te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen. Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.
Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens


7. De veiligheid van uw persoonsgegevens en derden

HVR Show Equipment B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. HVR Show Equipment B.V. deelt uw persoonsgegevens niet met derden als het gaat om commerciële doeleinden. HVR Show Equipment B.V. kan een activiteit organiseren met een andere partij. In dat geval worden de relevante contactgegevens alleen gedeeld voor zover dat nodig is voor het organiseren van die activiteit.

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring

HVR Show Equipment B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Vanzelfsprekend blijven we daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren we u over deze wijzigingen.

9. Vragen

Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot ons op het algemene telefoonnummer 0486-412777 of e-mail info@hvr.cc

HVR Show Equipment B.V.
De Hammen 2
5371 MK Ravenstein
0486-412777
info@hvr.cc

KVK: 16060198
BTW: NL8099.45.770.B01

Op werkdagen geopend
van 8.30-17.30 uur